Det socialfaglige rejsehold

Forside

REFORM:

Ændring af en eksisterende, fortrinsvis samfundsmæssig, struktur eller ordning med henblik på at gøre denne struktur eller ordning bedre og mere tidssvarende (www.ordnet.dk)

 

VORES MISION

Er netop at være med til at skabe en bedre og mere tidssvarende sagsbehandling på Beskæftigelsesområdet – til gavn og glæde for såvel arbejdsgiver som arbejdstager.

 

DIT UDBYTTE (tilpasses selvfølgelig til dit konkrete behov)

Gennemgang af muligheder via beskæftigelseslovgivningen, akutpakker og den nye reform herunder:

1. Opkvalificering, efteruddannelse, omskoling

2. Praktik og løntilskud

3. CV og ansøgninger

4. Netværkets betydning for jobsøgning

5.  Rettigheder og pligter generelt

samt

Individuel erhvervsvejledning med et motiverende sigte og indhold, med fokus på at lave en konkret plan for hvordan den enkelte kommer videre til næste job.